Jak objednávat šachtová dna

Správné a přesné objednání je základním předpokladem pro bezproblémovou a rychlou dodávku šachtových den na vaši stavbu. Dodatečné upřesňování a další nedorozumění zbytečně zatěžují pracovníky na obou stranách a prodlužují dobu mezi přijetím objednávky a zadáním do výroby. Zde jsou uvedeny základní a nezbytné informace, které je zapotřebí zadat do zakázkového listu.

Výška kynety a její provedení

Výška kynety se udává v poměru vůči DN odtoku. U šachty o DN odtoku 300 mm a výšce kynety 150 mm je tedy kyneta ½. Provedení kynety je určeno projektovou dokumentací. Žlab i nástupnici lze dělat v čistě betonovém provedení tzv. systém PERFECT. Dále pak lze nástupnici nebo žlab obkládat čedičem, kameninou, nebo celoplastovými výstelkami a to dle požadavků koncových provozovatelů.

výška kynetyk

DN odtoku a přítoků

Světlost potrubí odtoku a jednotlivých přítoků

odtok a přítok

Náklon žlabu

Převýšení mezi přítokem a odtokem(h), uvádí se v milimetrech.

náklon žlabu

Naklonění vložek

Naklonění vložek u přítoků a odtoků (sklon potrubí). Udává se v procentech. V případě, že náklonu není zapotřebí, uveďte 0%.

naklonění vložek

Úhly přítoků

Každý přítok samostatně je definován úhlem od výtoku ve směru hodinových ručiček.

úhly přítoků

Úhly stupadel

Úhel stupadel je stanoven samostatně od výtoku ve směru hodinových ručiček. Úhel stupadel určuje natočení excentrického kónusu případně zákrytové desky včetně uvažované orientace poklopu (s pantem). Dále je utné vzít v potaz zvyklosti budoucího provozavatele (např. standardy PVK nebo ŘSD).

úhly stupadel

Vložky a vstupy

Osazení vložek,vstupů bez těsnění nebo integrovaného těsnění, je definováno druhem použitého potrubí. Tyto parametry je nutno upřesnit:

 • Výrobce potrubí a přesný typ (označení) použitého potrubí
 • Zatěžovací parametry (SN - pevnostní třída)
 • vložky a vstupy
  logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
  BETONIKA plus - V srdci čech
  Kontakt:
  tel.: (+420) 315 651 233
  obchod@betonikaplus.cz
  BETONIKA plus s.r.o.
  V Zanikadlech 260
  277 06 Lužec nad Vltavou
  IČO: 607 771 33
  Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2018 BETONIKA plus s.r.o