Uliční vpusti a mříže

průměr 450 mm

Objekt k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Dílce jsou určeny pro vytváření nových i rekonstrukcí stávajících vpustí s vnitřním průměrem DN 450 mm s možným napojením potrubí DN 150 a 200 mm. Sestavená vpust je samonosná.

Detailní informace k jednotlivým dílům a mřížím naleznete v katalogovém listu.

vzorová skladba uličních vpustí
logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
BETONIKA plus - V srdci čech
Kontakt:
tel.: (+420) 315 651 233
obchod@betonikaplus.cz
BETONIKA plus s.r.o.
V Zanikadlech 260
277 06 Lužec nad Vltavou
IČO: 607 771 33
Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2018 BETONIKA plus s.r.o