Podkladní prahy

Podkladní prahy slouží jako pomocný prostředek k vytvoření přímého podloží ve směru horizontálním i vertikálním na dně výkopové rýhy při uložení trub v betonovém loži. Podkladní prahy jsou opatřeny polodrážkou na umístění plošné, dřevěné, vodou nasycené (min. 3 dny máčené) separační podložky ,bez níž není možné podkladní práh použít. Výrobce doporučuje použít měkkého syrového dřeva. Po uložení potrubí dojde ke smrštění dřevěných desek a dosednutí trouby celou plochou do podkladního lože.

nákres
       podkladního prahu
Názevslh1/h2hmotnost
mmmmmmkg
IZX 10/60 pro trouby DN 300-50057011080/12016
IZX 12/80 pro trouby DN 600 a 800800130110/15030
IZX 14/120 pro trouby DN 1000 a 12001200200115/16080
znázornění uložení trouby
logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo
       Fraenkische logo
       BETONIKA plus
BETONIKA plus - V srdci
       čech
Kontakt:
tel.: (+420) 315 651 233
obchod@betonikaplus.cz
BETONIKA plus s.r.o.
V Zanikadlech 260
277 06 Lužec nad Vltavou
IČO: 607 771 33
Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2018 BETONIKA plus s.r.o