Historie společnosti

Počátky lužecké firmy sahají zpět až do roku 1962, kdy byl založen závod PREFA Lužec nad Vltavou. Po privatizaci v roce 1994 vznikl nový právní subjekt BETONIKA plus s.r.o. Od samotného začátku byl výrobní program zaměřen na produkci trubních výrobků. Původním zařízením na výrobu trub byla francouzská technologie TUBECO. Výroba na ní byla ukončena v roce 1980 a o rok později byla nahrazena technologií dánské firmy PEDERSHAAB – Vihy Supermatic. V roce 1973 byl závod vybrán jako generální dodavatel železobetonových tybinků pro výstavbu pražského metra. V roce 1974 byl výrobní program rozšířen o výrobu železobetonových velkoprofilových hrdlových a protlakových trub a septikových jímek. V roce 1994 se stal hlavním produktem kompletní sortiment betonových a železobetonových dílců pro kanalizační a dopravní sítě. Součástí nabídky výrobního programu se stala i produkce transportbetonu. Dlouhodobým cílem vedení společnosti se stává vybudování výrobního závodu s vysokou specializací pro oblast podzemního stavitelství a liniového odvodnění, vedoucí k prvotřídní kvalitě výroby s nabídkou zabezpečení dodávky výrobků.

Šachtový program – koncepce výroby šachtových skruží

Snaha o zavedení špičkové výroby šachtového programu byla korunována spuštěním technologického zařízení na výrobu skruží a kónusů MAGIC 1501 od rakouské firmy Schlüsselbauer. Se stávajícím formovacím vybavením je produkován systém šachtových skruží o DN 800 a 1000 mm, výškách 250, 500 a 1000 mm včetně kónusu s vnitřním průměrem vstupního otvoru 625 mm.

Šachtový program – nová koncepce výroby šachtových den PERFECT

Společnost BETONIKA plus se bezhlavě nevrhla na výrobu tzv. lisovaných šachtových den, ale přišla v roce 2007 jako první na český trh s šachtovými dny PERFECT. Právě v závodě společnosti BETONIKA plus vznikl název „kompaktní jednolitá šachtová dna“. Tato šachtová dna splňují požadavky investorů, projektantů a krátkou dodací lhůtou ve vynikající kvalitě i požadavky stavebních společností. Počátkem roku 2018 byla výrobní řada rozšířena o šachtová dna s DN výtoku 800 a 1000 mm.

Štěrbinové žlaby

V průběhu let 2012 a 2013 proběhla komplexní inovace a rozšíření portfolia typů štěrbinových žlabů. Nejdůležitější změnou je daleko vyšší zaměření na bezpečnost provozu. Z uvedeného vyplynuly bezpečnostní prvky u vtokové štěrbiny, využívání plných konců žlabů, vytvoření polodrážky na dříku a automatické doplnění výrobku o dorazy v rámci výstavby jednotlivých odvodňovacích řadů. Štěrbinové žlaby mají svůj samostatný katalog, který na vyžádání zašleme.

Servis a podpora

Navrhujeme a zpracováváme kladečské výkresy a poskytujeme projektovou podporu i formou zpracovaných konkrétních řešení na stavbě.

logo IZM PERFECT logo RŽP-T logo BIRCO logo Fraenkische logo BETONIKA plus
BETONIKA plus - V srdci čech
Kontakt:
tel.: (+420) 315 651 233
obchod@betonikaplus.cz
BETONIKA plus s.r.o.
V Zanikadlech 260
277 06 Lužec nad Vltavou
IČO: 607 771 33
Všechna práva vyhrazena © 2005 - 2018 BETONIKA plus s.r.o