RŽP-T

Rámová železniční propust těžká, je výsledek vývoje a dlouhodobých zkušeností s výrobou tohoto typu prefabrikátu. Navázali jsme na úspěch typu IZM-PERFECT pro silniční dopravu a rozšířili jsme  sortiment dodávaný pro železniční stavby. Rámová železniční propust vyhovuje nejpřísnějším krytériím požadovaným pro stavby SŽDC. Přináší nové hodnoty pro projektování i stavbu, zejména svou variabilitou a precizností zpracování předbíhají veškeré doposud vyráběné prvky tohoty typu.

„Rámová propust RŽP-T od společnosti PREFA Grygov a.s.
přináší zcela nový rozměr do projektování železničních propustků.“
 

Námi vyráběné prefabrikáty byly schváleny pro použití na všech tratích v síti SŽDC s. o. na základě TPD 2/2014, v rámci kterých bylo mimo jiné doloženo kompletní statické posouzení prefabrikátů na nejtěžší přípustné zatížení železničních tratí SŽDC s. o. pro rozmezí výšky nadnásypu 6,0 m až 0,3m. Posudek byl proveden pro všechny přípustné směrové oblouky železničních tratí pro stanovení rozhodujících účinků odstředivých sil.

Kompletní podklady pro projekci je možné obdržet na vyžádání, kontaktujte nás na emailu obchod@betonikaplus.cz

 

 

Rozměrová variabilita

– široká paleta rozměrů které budou
odpovídat právě Vašim požadavkům
– rozměry průřezů 1000-2000/1000-2500
– velikost je možno přizpůsobit v krocích po 100 mm

 

 

Různé skladebné délky

– skladebná délka  500 – 2000 mm
– rozměr lze měnit v krocích po 500 mm
– možnost redukce spojů
– snadné přizpůsobení skladbyprávě Vašemu projektu

 

 

Úprava čela propustku

– na základě požadavku lze připravit šikmá čela
propustku pro bezpečné nadbetonování
říms na stavbě

 

 

Těsnost spoje

– na přání lze dodat včetně těsnění
a  bezproblémově dosáhnout vodotěsného spoje

 

 

 


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.