štěrbinové žlaby profilu II

Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky  ČSN EN 206-1 a také požadavky  Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí – střídavému působení mrazu a rozmrazování – XF4.

– bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
– nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
– nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje

Ke stažení

 


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.