štěrbinové žlaby profilu I

Je základní typem štěrbinového žlabu profilu „I” bez vnitřního spádu. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává našim štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky  ČSN EN 206-1 a také požadavky  Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolností vlivu prostředí – střídavému působení mrazu a rozmrazování – XF4.

– bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
– nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
– nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku

Ke stažení

 


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.