Třídy zatížení odvodňovacích žlabů

Výběr vhodné třídy zatížení závisí především na jejich umístění v rámci celé aplikace. Výběr vhodné třídy zatížení provádí projektant, příp. budoucí uživatel. V případě pochybností by měla být volena vždy nejbližší vyšší třída zatížení. Odvodňovací žlaby se rozdělují do tříd zatížení A15 až F900. Třídám zatížení odpovídají zkušební síly a oblasti vhodné k zabudování.

Definice tříd zatížení dle ČSN EN 1433

Třída A15 (15kN zkuš.síly)

 

Dopravní plochy, které jsou využívány výhradně chodci a cyklisty. Dále pak plochy obdobného charakteru, např. zelené pásy.

Žlaby: BIRCO plus, BIRCO light, BIRCO sir

Třída B125 (125kN zkuš.síly)

 

Chodníky, pěší zóny a podobné plochy. Parkoviště výhradně pro osobní vozy a parkovací domy.

Žlaby: BIRCO plus, BIRCO light, BIRCO sir

Třída C250 (250kN zkuš.síly)

 

Postranní pásy komunikací a přilehlé chodníky. Pěší zóny, profesionální parkování pro os.vozy.

Žlaby: BIRCO plus, BIRCO light, BIRCO sir

Třída D400 (400kN zkuš.síly)

 

Jízdní pruhy ulic a ostatních komunikací. Parkoviště a podobně využívané plochy.

Žlaby: BIRCO light, BIRCO sir

Třída E600 (600kN zkuš.síly)

 

Neveřejné dopravní plochy s mimořádnou úrovní zátěže. Komunikace v průmyslových objektech, manipulační plochy.

Žlaby: BIRCO light, BIRCO sir

Třída F900 (900kN zkuš.síly)

 

Zvláštní plochy s extrémní úrovní zatížení.  Manipulační plochy, plochy dopravních letišť.

Žlaby: BIRCO sir

 

 

 


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.