Použití odvodňovacích žlabů BIRCO

Liniové odvodňovací systémy BIRCO šetří při realizaci čas, materiál i energii. Jejich hlavní výhodou jsou nižší náklady na zabudování, přičemž neztrácí možnost vysokého provozního zatížení. Univerzálnost a variabilita odvodňovacích systémů BIRCO zajišťuje široké spektrum využití pro téměř jakoukoli aplikaci.

 Stabilita a atraktivní vzhled bez dodatečných nákladů

Při zabudování odvodňovacích žlabů BIRCO není nutné použití nákladného bednění ani výztuže. U položených žlabů neruší vzhled mezi krytem žlabu a okolním povrchem žádné betonové pásy – povrch přiléhá přímo k rámu žlabu.

Nízké náklady na likvidaci a recyklaci

Vzhledem k tomu, že při výrobě odvodňovacích žlabů BIRCO se používá čistý beton, při likvidaci vzniká neškodný stavební odpad a tím jsou recyklační n

áklady oproti ostatním materiálům velmi nízké.

Široký sortiment žlabů pro jakoukoli aplikaci


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.