BIRCO plus

Ke stažení

Popis systému

 

Tělesa žlabů BIRCO plus mají světlost 100mm, jsou vyrobeny z betonu C40/50, za použití technologie vibrolisování. Žlaby BIRCO plus se vyrábí jak v provedení bez spádu (žlaby č.0/0, 5/0, 10/0), tak v provedení s integrovaným vnitřním 0,5% spádem (žlaby č.1-10). Vnitřní spád umožňuje lepší průtok vody uvnitř žlabu i v případě, horní povrch odvodňovací linie není vyspádován. Napojení žlabů je řešeno systémem pero – drážka (žlaby do sebe vzájemně zapadají). Potřebný profil resp. hloubku žlabu (číslo žlabu) stanovuje projekt, příp. námi nabízený hydraulický výpočet.

Krycí rošty pro systém BIRCO plus jsou k dispozici v můstkovém a mřížovém provedení z pozinkované oceli, ve třídě zatížení A15-B125, dále pak můstkovém provedení z litiny, třídy zatížení C250. Rošty se vyrábí v délkách 50 a 100cm a osazují se přímo na žlabová tělesa. Upevnění roštů se provádí pouhým nacvaknutím na žlabové těleso bez nutnosti dalšího upevnění. Typ roštu je možné zvolit na základě třídy zatížení, designových požadavků, případně podle požadavku na odolnost vůči okolnímu prostředí atd.

Příslušenství k systému BIRCO plus zahrnuje plné čelní stěny, čelní stěny s výtokem a odtokové vpusti s hrdlem KG DN100 a kalovým košem pro zachycení nečistot.

Vhodnost použití systému

Systém odvodňovacích žlabů BIRCO plus je určený pro aplikace s třídou zatížení A15 – C250 (klasifikace dle ČSN EN 1433). Systém je vhodný pro aplikace s provozními podmínkami neumožňujícími velkou frekvenci přejezdů vozidel a vystavení vysoké zátěži kol těžké dopravy. Z hlediska okolního prostředí je možné tento systém doporučit v místech, kde odvodňované plochy nevyžadují zvláštní ochranu spodních vod před znečištěním nebezpečnými látkami. Doporučená oblast použití je zejména realizace vjezdů do garáží rodinných domů, nádvoří, pěší zóny, parky a zelené plochy, apod.

Výhody systému

 

 

 


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.