BIRCO light

Ke stažení

Popis systému

 

Tělesa žlabů BIRCO light mají světlost 100 a 150mm, jsou vyrobeny z betonu C40/50, za použití technologie vibrolisování. Žlaby BIRCO light se vyrábí jak v provedení bez spádu (žlaby č.0/0, 5/0, 10/0, 15/0), tak v provedení s integrovaným vnitřním 0,5% spádem (žlaby č.1-20). Vnitřní spád umožňuje lepší průtok vody uvnitř žlabu i v případě, horní povrch odvodňovací linie není vyspádován. Systém BIRCO light 100 nabízí také variantu plochého provedení žlabu pro aplikace s nutností nízké stavební výšky odvodňovacích žlabů (výšky 80, 100 a 120mm). Systém BIRCO light 150AS je opatřen rozšířením ve spodní části žlabu pro bezpečné ukotvení žlabu v podkladovém betonu (označení AS). Napojení žlabů je řešeno systémem pero – drážka (žlaby do sebe vzájemně zapadají). Potřebný profil resp. hloubku žlabu (číslo žlabu) stanovuje projekt, příp. námi nabízený hydraulický výpočet.

Horní hrana žlabu je osazena pevně ukotveným rámem ze 4mm ocele se žárovým zinkováním (70µm). Toto provedení výrazně zvyšuje tuhost a únosnost žlabu a zároveň slouží k pevnému usazení krycích roštů. Součástí rámu žlabu je příčné ukotvení aretace žlabu s kombinovaným zámkem umožňujícím variabilní přichycení krycího roštu buď šroubem nebo kotvou EASYLOCK s principem bajonetového uzávěru. Na přání lze dodat tělesa žlabu BIRCO light opatřené rámem z nerezavějící oceli V2A.

Krycí rošty k systému BIRCO light se vyrábí v délkách 50 a 100cm v provedení z litiny, pozinkované litiny a pozinkované nebo nerezové oceli. Třída zatížení krycích roštů je A15-E600. Rošty jsou k dispozici v široké škále provedení a designů, od standardních můstkových a mřížových, přes děrované až po speciální např. elipsové provedení. Upevnění krycího roštu ke žlabu se provádí pomocí 1ks šroubu nebo kotvy EASYLOCK na každých 50cm roštu (2ks/m). Typ roštu je možné zvolit na základě třídy zatížení, designových požadavků, případně podle požadavku na odolnost vůči okolnímu prostředí atd.

Příslušenství k systému BIRCO light zahrnuje plné čelní stěny, čelní stěny s výtokem a odtokové vpusti s hrdlem KG DN100,150 a kalovým košem pro zachycení nečistot.

Vhodnost použití systému

Systém odvodňovacích žlabů BIRCO light je určený pro aplikace s třídou zatížení A15 – E600 (klasifikace dle ČSN EN 1433). Systém je vhodný zejména pro aplikace s provozními podmínkami vyžadujícími velkou frekvenci přejezdů vozidel s možností vystavení žlabů vysoké zátěži kol těžké dopravy. V průmyslových objektech se stabilním provozem velmi těžké dopravy je však vhodnější použití systému BIRCO sir. Doporučená oblast použití je zejména realizace odvodnění pěších zón, náměstí, veřejných prostranství, komunikací a parkovišť pro osobní a nákladní vozy.

 

Výhody systému

 


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.