BIRCO další sortiment BIRCO

Štěrbinový nástavec

Nástavce na vytvoření štěrbinového vtoku se používají u aplikací vyžadujících „neviditelné“ zabudování odvodňovacích žlabů. V těchto případech se místo konvenčního zakrytí odvodňovacích žlabů standardními rošty může použít speciální nástavec k vytvoření štěrbinového vtoku.

Tímto způsobem lze skloubit architektonické požadavky projektu s optimální funkcí odvodňovacího žlabu.

Štěrbinové nástavce se dodávají v různých typech provedení pro různé světlosti žlabů. Všechny typy nástavců se vyrábí s kónickým rozšířením spodní části, zajišťujícím tzv. “samočistící efekt“.

Odvodnění kolejiště

Prvky pro odvodnění kolejišť se využívají k zamezení hromadění vody a různých nečistot v kolejnicích tramvajové dopravy. Z dlouhodobého hlediska tím zvyšují funkčnost a životnost kolejiště. Všude tam, kde je mezi kolejnicemi uložena zámková dlažba, příp. asfaltová nebo betonová plocha se z bezpečnostních důvodů doporučuje použití liniového odvodnění.

Systém odvodnění kolejiště firmy BIRCO je vyvinutý pro různé druhy a rozchody kolejnic. Nenáročnou pokládku zajišťuje systém skládající se pouze ze 3 částí. Nashromážděná voda se přes krycí rošt dostane do tělesa žlabu, odkud pomocí napojení DN100 odtéká do odpadního potrubí zabudovaného pod kolejištěm.

 

 

Další sortiment výrobků BIRCO

Společnost BIRCO je výrobcem široké škály dalších výrobků z oblasti liniového odvodnění, terénních úprav, životního prostředí, architektury, designu a dalšího doplňkového sortimentu a příslušenství. Jakékoli dotazy ohledně výrobního sortimentu, nebo konkrétního výrobku BIRCO, Vám ochotně na vyžádání sdělíme. 

 


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.