BIRCO a BETONIKA plus

Partnerství společností BETONIKA plus s.r.o. a BIRCO GmbH

Německá společnost BIRCO byla založena v r.1927 jako rodinný podnik v Baden-Badenu. V 50. letech minulého století se vedení společnosti rozhodlo zaměřit své vize na projektování, výrobu a realizaci odvodňovacích a drenážních systémů. V současnosti je BIRCO předním výrobcem odvodňovacích systémů v Evropě a s více než 80ti letou tradicí v této oblasti je špičkou ve svém oboru.

Od 1.1.2012 reprezentuje produkty BIRCO společnost BETONIKA plus s.r.o., jež jako tradiční společnost patří mezi přední výrobce betonových a železobetonových prvků pro kanalizační a dopravní sítě v ČR. Cílem společnosti BETONIKA plus je nabídka komplexního souhrnu produktů pro liniové odvodnění. V nabídce tak kromě výrobků liniového odvodnění z vlastní produkce (štěrbinové žlaby) nyní dominují i systémy BIRCOplus, BIRCOlight a BIRCOsir. Tímto okruhem výrobků bude pokryta drtivá většina možných aplikací od rezidenční výstavby s minimální zátěží, až po těžké průmyslové, dopravní a logistické aplikace s nejvyšší možnou úrovní zatížení.

Partnerství společností BIRCO a BETONIKA plus tak přináší na trh v ČR výjimečné produkty splňující všechny požadavky pro aplikaci v jakémkoli prostředí, jež odpovídají nejvyšším nárokům na kvalitu,technologickou úroveň a vztah k životnímu prostředí.

Odborný prodejce pro sortiment BIRCO

Richard Abt

Mobil: 602 533 683
E-mail: abt.richard@betonikaplus.cz

Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.