Jímky

Dodáváme prefabrikované jímky o světlostech DN 1650 a 2200 mm. Nástavci lze navyšovat užitný objem na požadovanou hodnotu. Na objednávku lze jímky i zákrytové desky vyrábět s různými otvory a prostupy. Prefabrikované jímky jsou vhodné pro individuální stavebníky, zemědělce a malé provozovny jako nádrže nebo žumpy. Podrobné informace naleznete v technickém listu.

Ke stažení:

 

 


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.