Bezchybná manipulace

Obecné pokyny:

Před vlastní manipulací s prefabrikátem je nutné z povrchu odstranit všechny možné předměty i bednění, které by mohly bránit v jakékoli manipulaci s prefabrikátem a tak způsobit nějakou škodu, nebo zranění.

Vždy před každým použití provede proškolený pracovník vizuální kontrolu odpovídajícího typu a nosnosti zdviháku, se zaměřením na poškození nebo opotřebení některých jeho částí.

Jakékoli úpravy (obrušování), nebo opravy zdviháků pro kotvy s kulovou hlavou, lanových závěsů se závitem, kruhových závěsů s lanem, závěsných šroubů otočných i neotočných a zvláště svařování je nepřípustné!!!!

Příkladný postup použití zdviháků:

1)    Zdvihák pro kotvy s kulovou hlavou se nasadí odpovídajícím směrem a způsobem (viz obr. č.1),
na kotvu příslušné nosnosti do vybrání v prefabrikátu po vynechávce. Patka koule zdviháku
musí vždy směrovat po přitlačení k povrchu prefabrikátu v ose zdvihacího prostředku

2)    Po ukončení přepravy prefabrikátu se zdvihák uvolní opačným postupem. (viz obr. č.2)

 

Při manipulaci s prefabrikáty, ve kterých je zabudován závitový systém, je nutné postupovat následovně:

1)    Prohlédnout, zda není znečištěn závit v zabudovaném prvku v prefabrikátu, tyto případné nečistoty  ihned odstranit.

2)    U lanových závěsů se závitem a kruhových závěsů s lanem je nutné se zaměřit na nadměrné opotřebení, případné roztřepení pramínků nosného lana. (Přetržení jednotlivých drátků). V takovém případě je nutné postupovat dle pokynů v katalogu firmy Kontakt-Sk s.r.o.

3)    Závěsné šrouby s otočným okem i neotočné, zde se kontroluje opotřebení nosného oka včetně jeho příčného prohnutí (viditelná deformace).

4)    Dále je nutné zkontrolovat nosnou závitovou část každého zdviháku, zda není mechanicky poškozena, nebo nadměrně opotřebena.

5)    Zašroubování všech nosných prvků firmy Kontakt-Sk s.r.o. musí být provedeno až na doraz!!!

6)    Pro výběr vhodného zdvihacího prostředku je nutné ještě vycházet z délky manipulačních lan (řetězů) a předpokládaného úhlu zdvihání prefabrikátu viz tabulka č.1.

Kontrola zdvihacích prostředků:

Pravidelná kontrola zdvihacích prostředků firmy Kontakt-Sk s.r.o. se provádí minimálně jednou ročně určeným a odborně proškoleným pracovníkem každé firmy.

Doporučený dodatek pro zapůjčování zdvihacího zařízení:

V dodatku je nutné uvést přesný typ včetně nosnosti zdvihacího zařízení a evidenčního čísla. Dále se doporučuje zaevidovat, že tyto prvky byly zapůjčeny v nezávadném (použitelném) stavu, včetně podpisu, kdo, kde a kdy je převzal.

 

PDF veze dokumentu ke stáhnutí  ZDE


Ekologické zásady

Pečujeme o naši přírodu prostě tak, že vyrábíme produkty, jejichž provoz i výroba minimalizuje zátěž na životní prostředí. Beton je materiál, který ve srovnání s plastem nebo kovy nemá konkurenci. Navíc je z hlediska trvanlivosti nejkvalitnějším řešením.

Politika kvality

BETONIKA plus je jedním z největších výrobců betonových a železobetonových prvků pro odvodnění, kanalizace a dopravní systémy. Společnost je členem Asociace pro betonové kanalizace a aktivně se stará o vysokou kvalitu výroby.